Nauczyciel Roku Akademickiego 2018/2019

W tegorocznych wyborach masz możliwość oddania swojego głosu na:

- najlepszego nauczyciela z Twojej jednostki;
- ulubionego lektora prowadzącego zajęcia w Centrum Językowym PŁ;
- ulubionego prowadzącego zajęcia w Centrum Sportu PŁ;
- dowolne połączenie wyżej wymienionych;

W I etapie sami wybieramy nauczyciela i/lub lektora, który naszym zdaniem powinien otrzymać wyróżnienie. Do II etapu przechodzi maksymalnie troje nominowanych, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym etapie. Następnie, podczas II etapu, głosujemy na jednego spośród trzech, wybierając w ten sposób najlepszego nauczyciela.
Nie czekaj! Już teraz zagłosuj na nauczyciela, który według Ciebie powinien otrzymać wyróżnienie oraz uzasadnij swój wybór!

Terminy głosowania:
I etap: 25.11 - 4.12
Ogłoszenie listy nominowanych: 5 grudnia
II etap: 6.12 - 11.12


Oddając głos, wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Łódzką, adres siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, jako administratora, w celu zorganizowania i przeprowadzenia Wyborów Najlepszego Nauczyciela roku akademickiego 2018/2019.
Dane w zakresie imię i nazwisko i numer indeksu głosujących zawarte w Formularzu Głosowania przetwarzać będzie Organizator Wyborów Najlepszego Nauczyciela roku akademickiego 2018/2019 - Samorząd Studencki.
Administrator informuje, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: rbi@adm.p.lodz.pl, wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.


Klauzulę informacyjną znajdziesz tutaj: klauzula informacyjna.
Znajdują się tam informacje dot. sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, kontakt do osób odpowiedzialnych za Twoje dane i informacje o prawach, jakie Ci przysługują.

Dodaj głos
Imię i nazwisko* :
nr Indeksu* :
Jednostka* :
Nauczyciel :
Lektor z Centrum Językowego :
Prowadzący z Centrum Sportu :
Zapisywanie, proszę czekać...